పేరు మార్చుకున్న బాలకృష్ణ

మెదక్ జిల్లా రెడ్డిపల్లి గ్రామానికి చెందిన yeerla Balakrishna తన పేరుని yerla Balakrishna గా మార్చకున్నారు. ఈ విషయాన్ని రెవెన్యూ అధికారులను తెలియజేశారు.

Leave a Reply

%d