కేరళ ఎజిమలలోని ఇండియన్ నేవల్ అకాడమీ (ఐఎన్‌‌‌‌ఏ)లో షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్  227 పోస్టుల ప్రవేశాల కోసం ఇండియన్ నేవీ […]