మ‌నం ముక్కుద్వారా పీల్చుకునే ఊపిరి శ్వాస‌నాళం ద్వారా ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్తుంది. ఆ శ్వాస‌నాళంలో ఏదైనా చిన్న అన్నం మెతుకు అడ్డుప‌డితేనే […]