ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కడప విమానశ్రమం త్వరలో పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రానుంది. ఇప్పటికే  కొత్తగా చేపట్టిన రన్వే విస్తరణ, టాక్సీ […]