జగన్ సర్కార్ కి నెల్లూరు జిల్లా కలిసి రావడం లేదని చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పటికే అధికంగా ఎమ్మెల్యేలు సీఎంపై, పార్టీపై […]