అందరు హీరోయిన్లతో పాటు తను కూడ ఓ విషయంలో మోసం మోసపోయానని అన్నారు స్టార్ హీరోయిన్ భూమిక. కొందరికి క్యాస్టింగ్ […]