తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈరోజు ప్రారంభమయ్యాయి. మూడు రోజుల పాటు సమావేశాలు నిర్ణయించాలని బీఏసీ సమావేశంలో నిర్ణయించారు. అయితే శాసన […]