కర్నాటకలో భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి ఖాయమన్నారు ఆ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర సెక్రటరీ, విజయనగర నియోజకవర్గ ఇంఛార్జ్ […]