రాష్ట్రంలో షాపుల టైమింగ్స్​కు సంబంధించి ప్రభుత్వం కొత్త విధానం అమల్లోకి తెచ్చింది. ఇకపై అన్ని షాపులూ 24 గంటలూ ఓపెన్ […]