రంజాన్ పర్వాదినాన్ని పురస్కరించుకొని భారస పార్టీ నాయకురాలు అస్మిత ఉన్నిస తెలంగాణ రాష్ట్ర హో మంత్రి మహమూద్ అలీని రంజాన్ శుభాకాంక్షలు […]