భారత్ రాష్ట్ర సమితి ఆత్మీయ సమ్మేళనాల్లో విషాదాలు చోటు చేసుకుంటునే  ఉన్నాయి. ఖమ్మం జిల్లా కారేపల్లి మండలం చీమలపాడు లో […]