తెలంగాణలో  అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇంకా సమయం ఉన్నా రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రాజకీయ కాక మొదలైంది. అయితే రాష్ట్రంలో చాలామట్టుకు సిట్టింగ్‌లకే […]