ఇటీవల దేశ వ్యాప్తంగా వరుస రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం, మద్య సేవించి వాహనాలు నడపడం, అతి వేగం.. […]