ఇటీవల చోటుచేసుకుంటున్న హత్యల వెనుక కారణాలు ఇవని కచ్చితంగా తెలియడం లేదు. బాధితులు ఇరుగు పొరుగు, తెలిసిన వ్యక్తులే చేతుల్లోనే […]