ఓ వ్యక్తి ఫేస్ బుక్ అకౌంట్ ను మెటా సంస్థ ఎలాంటి వివరణ ఫేస్ బుక్ లాక్ చేసింది. దీంతో […]