ధాన్యం తూకం వేయడంలో  ఆలస్యం, కాంటా పెట్టిన వడ్లు రైస్​మిల్లులకు తరలించేందుకు లారీలు రాకపోవడాన్నినిరసిస్తూ శుక్రవారం పలుచోట్ల రైతులు ఆందోళనలకు […]