ఇంతకాలం ప్రజల పక్షాన ప్రత్యక్ష విప్లవ పోరాటంలో పాల్గొన్న ప్రజా యుద్ధనౌక గద్దర్.. ఇప్పుడు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. గత […]