జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో దారుణ సంఘటన జరిగింది. సమీప పట్టణానికి వచ్చిన దంపతులు తిరిగి ఇంటికి వెళుతుండగా కొందరు దుండగులు వారిని […]