ఈ మధ్య కాలంలో హీరో, హీరోయిన్లకు ఎపైర్లు, ప్రేమల్లో పీకల్లోతుకు కూరుకుపోవడం కామన్ అయిపోయింది. అయితే ఈ విషయంగా వాళ్ళ […]