మహేష్ అభిమానులకు ఇది కాస్త కలవర పెట్టే విషయమనే చెప్పుకోవాలి. కొద్దిరోజులుగా ఆయన జర్మనీలో పర్యటిస్తున్నాడు. ఆయన వెంట భార్య నమ్రత, […]