హీరో నాగచైతన్యతో విడిపోయిన తరువాత మొదటిసారిగా సమంత తమ విడాకులపై స్పందించింది. తమ దాంపత్య జీవితంలో తన పోరాపాటు కానీ […]