సువిశాల సాగరతీరం.. ఆహ్లాదాన్ని పంచే ఇసుకతిన్నెలు.. మరోపక్క ఎగిసి పడే అలలు.. ఈ సుందర దృశ్యాన్ని తిలకిస్తూ సరదాగా సమయం […]