రాష్ట్రంలో మందు రేట్లు తగ్గాయి. లిక్కర్ సేల్స్ పడిపోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధరలను తగ్గించింది. ఇండియన్ మేడ్ ఫారిన్ లిక్కర్(ఐఎంఎఫ్ఎల్), […]