చెన్నై తాంబరం వద్ద బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడంతో రోడ్డుపైనే రెండు టక్రులు ఆగిపోయాయి. దీంతో స్థానికంగా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ […]