ఆ మహిళ వివాహిత.. పెళ్లికి ముందే ఆమె ఓ వ్యక్తితో ప్రేమాయణం (Love Affair) సాగించింది.. పెళ్లి తర్వాత కూడా […]