డాక్టర్: అమర్ నాథ్ కన్సల్టెంట్ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ కిమ్స్ సవీర, అనంతపురం. ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న మనిషిని వీలైనంత త్వరగా […]