మంత్రి మల్లారెడ్డి స్పీచ్ ఇచ్చిన , మాట్లాడిన ఏవిధంగా ఉంటుందో చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తాజాగా ఈయన శుక్రవారం అసెంబ్లీ నవ్వులు […]