1991వ సంవత్సరం.. క్రిస్మస్ రోజులు.. ఇటలీకి చెందిన మిరియం విసింటిన్ కారు స్తంభాన్ని ఢీకొట్టడంతో మెదడుకు తీవ్ర గాయమైంది.ఆ రోజు […]