అంతర్జాతీయంగా చోటుచేసుకున్న చమురు ధరల్లో మార్పుల కారణంగా ప్రతిరోజు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల్లో అనిశ్చితి ఏర్పడేది. ఏ రోజు ఎంత […]