సినిమా స్టార్ల అభిమానుల మధ్య గొడవలు జరగటం మామూలే. అయితే, ఆ గొడవలు శృతిమించితే దారుణ పరిస్థితి వస్తాయి. అభిమానం […]