దేశవ్యాప్తంగా పెరిగిన టమాటా ధరలు మహారాష్ట్ర రైతును కోటీశ్వరుడిని చేశాయి. పూణె జిల్లాకు చెందిన తుకారామ్ భాగోజీ గయాకర్ టమాటా […]