గురువారం నెలవంక నెలవంక కనిపించకపోవడంతో శుక్రవారం నుంచి రంజాన్ మాసం ప్రారంభం కానుందని ముస్లిం మత పెద్దలు నిర్ణయించారు. రేపు […]