అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రి పాలైన ప్రముఖ సినీ నటుడు శరత్ బాబు హెల్త్ కండిషన్ పైన ఆయన కుటుంబ సభ్యులు స్పందించారు. […]