విధ్వంసక బ్యాట్స్ మన్ గా పేరుగాంచిన రింకూ సింగ్ మ్యాజిక్ ఈసారి పనిచేయలేదు. కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ ను […]