ఆస్ట్రేలియా దేశంలో హిందు దేవాలయం హిందూ దేవాలయాలపై మరోమారు ఉగ్రవాదులు రెచ్చిపోయారు. బ్రిస్బేన్​లోని లక్ష్మి నారాయణ దేవాలయంపై ఖలిస్థానీ మద్దతుదారులు […]