భద్రాచలం పట్టణానికి చెందిన శృతి. ఈమెది మద్యతరగతి కుటుంబం. ఈ యువతికి చిన్నప్పటి నుంచి చదువు అంటే చాలా ఇష్టం. […]