థియేటర్‌లో విడుదలయ్యే ప్రతి సినిమాకి కచ్చితంగా సెన్సార్ ఉంటుందనే విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ప్రభుత్వం నియమించిన బోర్డు మూవీలో అసభ్యత […]